Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane Urzedu, godziny urzędowania

 Drawsko Pomorskie ul. Bolesława Chrobrego 4,  Filia w Złocieńcu ul. I Dywizji Wojska Polskiego 8A

Dni i godziny otwarcia placówki: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Tel : +48 94 363 06 05 Fax : +48 94 363 06 05

E-mail: pddsdrawsko@wp.pl

 

NIP: 253-03-35-293

Regon: 321536019

Kierownictwo: Joanna Orzepowska

 

Szanowni Państwo! Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku   z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119/1) –  dalej RODO − informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. Bolesława Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 06 05, e-mail: pddsdrawsko@wp.pl 2. W Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy - Ośrodku Rehabilitacyjno - Kulturalnym w Drawsku Pomorskim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - Jolantę Nazarek, tel. 94 363 06 05, e-mail: iod.pddsdrawsko@wp.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które Pan/Pani wnosi do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 6. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Pan/Pani wniosła. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Nazarek 10-10-2018 07:50:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Nazarek 10-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Beata Maras 09-01-2020 11:09:03